Peticions informàtica

Des d'aquí podeu fer peticions al coordinador TAC.
Totes les respostes als formularis s'envien immediatament al seu correu. 

 

Incidència sobre equip  Usuari Classroom / Moodle  Petició vídeos / documentals