Departaments

A cada departament es poden consultar les programacions i els criteris d'avaluació que s'apliquen a les matèries impartides, a més d'altres informacions que poden ser d'utilitat. 

Departament d'anglèsDepartament de castellàDepartament de catalàDepartament de ciències naturalsDepartament de visual i plàsticaDepartament d'educació físicaDepartament de filosofiaDepartament de física i químicaDepartament de francèsDepartament de geografia i històriaDepartament de llengües clàssiquesDepartament de matemàtiquesDepartament de músicaDepartament de geografia i històiaDepartament de tecnologia