Llibres. Material d'ús a l'aula i lectures. Departament de Català. IES. Olorda de Sant Feliu de Llobregat


Departament de Llengua catalana i Literatura

Llibres de text, lectures obligatòries i material d'aula

Llibres de text
Llibres de lectura
Literatura de Btx
Aula d'acolliment

Llibres de text

ESO (Crèdits comuns)
 • 1r d'ESO: Cornelles i Pujol, M i Altres: Ginesta. Llengua catalana i literatura. 1 ESO. Primer curs. Vicens Vives, Barcelona, 2007 (ISBN: 84-316-1204-7). 
 • 2n d'ESO: Cornelles i Pujol, M i Altres: Ginesta. Llengua catalana i literatura. 2 ESO. Segon curs. Vicens Vives, Barcelona, 2008 (ISBN: **-***-****-*).
 • 3r d'ESO: COT, N. i Altres: Llengua catalana i literatura. 3 ESO. Ed. Teide, Barcelona, 2007 (ISBN: 84-307-8523-0).
 • 4t d'ESO: COT, N. i Altres: Llengua catalana i literatura. 4 ESO. Ed. Teide, Barcelona, 2008 (ISBN: 84-307-8651-0)

Batxillerat

 • 1r de Batxillerat: Martín, NúriaMilà, Roser: Llengua catalana i literatura. 1. Ed. Cruïlla, 2008 (ISBN: 978-84-661-1922-1).
 • 2n de Batxillerat: Sala, Montse; Vilardell, Clara;Puig, Lídia: Llengua catalana i literatura. 2. Sèrie Astrolabi. Ed. Mc Graw Hill, Madrid, 2003 (84-481-2176-7).
Llibres de text
Llibres de lectura
Literatura de Btx
Aula d'acolliment

Llibres de lectura

Primer d’ESO

 • Miquel Fañanàs: La pedra màgica. El vaixell de vapor, Ed. Cruïlla (ISBN: 84-8286-132-8)
 • Es comunicarà més endavant quina serà la segona lectura.

Segon d’ESO:

 • Pilar Garriga: Un estiu a Borneo. Ed. Barcanova. Barccelona (ISBN: 84-489-2107-1)
 • Es comunicarà més endavant quina serà la segona lectura.

Tercer d’ESO:

 • Jordi Sierra i fabre: Camps de maduixes. Ed. Cruïlla, Barcelona (ISBN: 84-8286-302-3).
 • Es comunicarà més endavant quina serà la segona lectura.

Quart d’ESO:

 • Josep Torrent: L’estranya desaparició de la Laura. Ed Alfaguara / Grup Promotor.
 • Josep M. de Sagarra: L'hostal de la Glòria, BDLC, Ed. Barcanova, Barcelona (Grup A)
 • Es comunicarà més endavant quina serà la segona lectura per al grup B.

 Primer de Batxillerat (Matèria comuna de Llengua i Literatura):

 • Joanot Martorell: Tirant lo Blanc (selecció de capítols). Biblioteca Hermes. (ISBN 84-8287-534-5)
 • Paré, J. i Martín, E: Antologia de poesia catalana (selecció de poemes, entre 1r i 2n de Btx). Eds. 62. Educació. (ISBN 84-297-5701-5)
 • Tercer títol a concretar.
Segon de Batxillerat (Matèria comuna de Llengua i Literatura):
 • Paré, J. i Martín, E: Antologia de poesia catalana (selecció de poemes, entre 1r i 2n de Btx). Eds. 62. Educació (ISBN 84-297-5701-5)
 • Mercè Rodoreda: Mirall trencat, Club Editor Jove, Club Editor, Barcelona. (ISBN 84-7329-114-X)
 • Àngel Guimerà: Terra baixa, Antaviana Clàssics. Ed. Barcanova. (ISBN 84-489-1589-5)

El Seminari decidirà la cinquena lectura de Batxillerat, en funció de les necessitats  que es presentin al llarg del curs acadèmic.

Llibres de text
Llibres de lectura
Literatura de Btx
Aula d'acolliment

Lectures de Literatura Catalana (Modalitat)

 • Narcís Oller: La bogeria. A cura de Romi Porredon. Les Eines. Ed. Proa. ISBN: 84-8437-817-9

 • Caterina Albert: Solitud. Edicions 62. ISBN: 84-297-6023-7.

 • Joan Salvat-Papasseit: L’irradiador del port i les gavines. A cura de Jaume Aulet. Educació. Eds. 62. ISBN: 84-297-5670-1.

 • Joan Oliver: Ball robat. Les Eines. Ed. Proa. Enciclopèdia Catalana. ISBN: 84-8437-816-0.

 • Montserrat Roig: Ramona, adéu. A cura de David Serrano. Educació. Eds. 62.  ISBN: 84-297-1221-6.

 • Maria-mercè marçal: Bruixa de dol. Educació. Eds. 62ISBN: 84-297-6025-5.

Llibres de text
Llibres de lectura
Literatura de Btx
Aula d'acolliment

Alumnes nouvinguts. Aula d'acolliment. Llibres d'interès

Alumnes escolaritzats que parlen castellà
 • Badia, Dolors: Llengua catalana. Nivell llindar 1. Editorial Àlber.
 • Diccionari bilingüe. Manual. Català-castellà. Castellà-català. Editorial Enciclopèdia Catalana
Alumes escolaritzats que no parlen cap llengua romànica
 • López, M.D., Sala, J: Nexe. Català inicial per a estrangers. Sèrie blava (6 quaderns). Editorial La Galera.
 • López, M.D., Sala, J: Nexe. Català inicial per a estrangers. Sèrie groga (3 quaderns). Editorial La Galera.
 • López, M.D., Sala, J: Nexe. Català inicial per a estrangers. Sèrie verda (5 quaderns). Editorial La Galera.
 • X. Carrasco, X.; Grau, A; Esquerdo, S.: Cues de llengua 1-6. Editorial La Galera.
 • Diccionari bilingüe: català - llengua pròpia; llengua pròpia - català (a concretar en l'entrevista amb la responsable d'aula).
Llibres de text
Llibres de lectura
Literatura de Btx
Inici de pàgina