Grec: Aula virtual: Enllaços d'interès Inici

Cultura clàssica Grècia antiga i moderna

 

CULTURA CLÀSSICA
Cultura clàssica.net
Pàgina molt interessant que recull un seguit de temes d’interès: mitologia (amb exercicis pràctics), civilització grega i romana i llatí (inclou exercicis sobre llatinismes i aforismes llatins i ètims grecs i llatins).
Cultura clàssica.com
Pàgina dedicada al món grecollatí amb diverses seccions: literatura grega i llatina, mitologia clàssica, cinema grecollatí, mapes de l’antiguitat clàssica, teatre, exercicis i noticies d’actualitat de temàtica grega i llatina.
Ministeri d'educació
Pàgina del Ministeri d’educació que ofereix un seguit d’enllaços a temes relacionats amb la cultura clàssica: mitologia i religió grega, literatura, sistemes d’escriptura, la dona a l’antiguitat, el teatre, etc.
Geocities: Cultura clàssica
Pàgina que ofereix molts enllaços a altres pàgines dedicades a la cultura clàssica: mitologia general, mitologia a l’art, aplicacions didàctiques de grec i llatí, història i art de Grècia.
Imatges de cultura clàssica
Col•lecció d’imatges relatives a la mitologia clàssica. Molt útil per a Batxillerat (treball de recerca). En anglès.
Projecte Perseus
Un dels projectes de consulta per internet més amplis: interessant col•lecció de textos clàssics, imatges: ceràmica, pintura, escultura de diferents museus. Recomanable per a Batxillerat. En anglès.

 
GRÈCIA ANTIGA I CLÀSSICA
Grècia antiga i moderna
Viatge a la Grècia antiga i a la Grècia actual amb textos explicatius i imatges.
Thales: Grècia antiga
Pàgina molt completa sobre la historia de la Grècia antiga, amb mapes i glossari de termes relacionats.
Troya
Monogràfic sobre una de las guerres més famoses de l’antiguitat: llegenda i realitat, el món micènic, causes de la guerra, etc....
Gramàtica grega
Gramàtica grega (amb exercicis), mitologia clàssica, etc
Exercicis de llengua i cultura clàssica
Pàgina del Ministeri d’Educació que permet accedir, dins de l’àrea de llengua i cultura clàssiques, a diverses matèries (Cultura clàssica de 3r i 4rt, grec de 1r i 2n de Batxillerat i llatí) i treballar diferents aspecte, realitzar exercicis i fer proves d’autoavaluació.
Història de Grècia
Història de Grècia: mapes de les antigues civilitzacions (Cnosos, Micenes, Troia, Delfos,...), la vida quotidiana a Grècia (educació) i grans esdeveniments bèl•lics.