- Calendari de preinscripció a BTX
Presentació telemàtica del 14 al 21 de maig, ambós inclosos.
 
 
Per realitzar aquest tràmit cal disposar de l'IdCAT Mòbil, DNIe, o Cl@ve.
 
Pot realitzar-se la sol·licitud electrònica (amb identificació idCAT Mòbil, DNIe o Cl@ve) o la sol·licitud en suport informàtic.
           
 
Més informació del procés de Preinscripció de Batxillerat a queestudiar.gencat.cat