En data 20 de desembre de 2017 s'ha signat el contracte de neteja amb l'empresa NET-EXPRES, S.L., per un import de 42.634,59 euros, IVA exclòs (51.587,85 euros, IVA inclòs).

Aquest contracte entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2018.