Des d'aquí podeu fer peticions al coordinador TAC. Cal accedir amb correu xtec.
Totes les respostes als formularis s'envien immediatament al seu correu. 

 

Incidència sobre equip  Usuari Classroom / Moodle  Petició vídeos / documentals

 

Creació curs Moodle 2023-24