Seguint les recomanacions del Departament d'Educació per l'extensió del COVID-19,
LES PORTES OBERTES QUEDEN SUSPESES