La Consulta Oberta és un servei que es desenvolupa dins del Programa Salut i Escola (PSiE) que implica el desplaçament setmanal d'una infermera de l'EAP Rambla (equip d'atenció Primària) al centre, per afavorir l'accessibilitat dels adolescents a l'atenció sanitària amb garanties de privacitat, confidencialitat i proximitat.

La seva finalitat és prevenir les conductes de risc, promoure hàbits saludables, fer detecció precoç i prevenció dels problemes relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, el consum de substàncies, salut alimentària, la violència i la salut social, fonamentalment.

Alhora, té l'objectiu d'apropar els serveis de salut al centre educatiu i als adolescents per tal de donar resposta a les seves necessitats, ja que es tracta d'una etapa vital en la que es produeix la transició física, psicològica i social al món adult i, per tant, especialment sensible a patir determinats problemes de salut.

PROGRAMA SALUT I ESCOLA

Els nous reptes que afronta la societat a causa de la transformació de les estructures, els valors i les funcions familiars, comunitàries i socials tenen en el medi escolar una manifestació especial.

El centre educatiu, com a espai natural per a l'aprenentatge, l'educació i la formació integral de la persona, és també el lloc on es manifesten més precoçment els signes d'alerta sobre problemes de salut, en els quals una detecció precoç pot ser la primera acció per iniciar un procés d'ajuda a les necessitats, sovint no expressades, però sí manifestades per mitjà de conductes.

És per això que el Departament d'Ensenyament i el Departament de Salut posen en marxa, l'octubre de 2004, el programa "Salut i escola" (PSiE), amb el propòsit de potenciar la coordinació dels centres docents, els serveis educatius i els serveis sanitaris en accions de promoció de la salut i d'atenció a l'alumnat.

Foto

Objectius

  • Apropar els serveis de salut als centres docents i als adolescents, mitjançant la consulta oberta als centres d'educació secundària amb les màximes garanties d'intimitat.
  • Facilitar la promoció d'actituds i hàbits saludables (factors protectors) amb actuacions d'educació per a la salut.
  • Reduir els comportaments que poden afectar negativament la salut (factors de risc).
  • Detecció precoç dels problemes de salut a fi d'intervenir al més aviat possible.

 

Eixos fonamentals

Els eixos fonamentals d'actuació del PSiE són:

  • La salut mental.
  • La salut afectiva i sexual.
  • El consum de drogues legals i il·legals.
  • Els trastorns de la conducta alimentària.

 

CONSULTA OBERTA INS OLORDA

La consulta oberta és una part del Programa Salut i Escola com es pot veure a través d’aquest  enllaç.

A partir d’octubre fins a final de curs s’obre la Consulta Oberta del Programa Salut i Escola.

L’objectiu del Programa Salut i Escola és la millora de la salut dels adolescents , mitjançant la promoció de la salut i la prevenció de les situacions de risc en quatre àrees d’acció:

La Consulta Oberta la realitzarà la infermera referent que ens ofereix el Centre d’Atenció Primària de l’àrea bàsica “ Rambla” de Sant Feliu de Llobregat, els divendres de 11 a 11:30h del matí. S’atendran consultes relacionades amb la salut dels adolescents, parlant i escoltant el motiu d’inquietud o preocupació, per guiar-los a trobar l’ajuda i la informació necessàries amb: consells de salut, assessorament i suport. Si cal fer seguiment d’alguna situació o si cal demanar una ajuda per l’especialista, es farà la gestió oportuna segons la situació.

Es remarca la importància a tenir en compte, per part de l’adolescent, que el què es parli dins la consulta oberta és de caràcter privat entre l’alumne i la infermera que l’atén. El paper de la infermera a la Consulta Oberta és donar resposta als possibles problemes de salut dels alumnes, ja sigui a la mateixa Consulta Oberta o amb la derivació a serveis més específics (ASSIR,CSMIJ, CAS..), però en cas de situació crítica, s'informarà el responsable del centre educatiu, per tractar-se d'una activitat que es desenvolupa a dins del centre educatiu i serà el centre l'encarregat d'informar els pares/mares/tutors, si és el cas.

Si hi ha algun pare/mare/tutor, que no vulgui que l'alumne faci servir  la consulta oberta, haurà de fer-ho explícit signant un NO CONSENTIMENT ( full de matrícula).