A cada departament es poden consultar les programacions i els criteris
d'avaluació
que s'apliquen a les matèries impartides, a més d'altres informacions
que poden ser d'utilitat. 

Departament d'anglèsDepartament de castellàDepartament de catalàDepartament de ciències naturalsDepartament de visual i plàstica
Departament d'educació físicaDepartament de filosofiaDepartament de física i químicaDepartament de francèsDepartament de geografia i història
Departament de llengües clàssiquesDepartament de matemàtiquesDepartament de músicaDepartament de geografia i històiaDepartament de tecnologia