Contracte del servei de neteja del centre docent Institut Olorda. Trobareu les prescripcions tècniques que han de regir per a la contractació del servei de neteja i les clàusules administratives particulars que regeixen el contracte de serveis en els documents adjunts.

Documentació:
1 DOC_003 Plec prescipcions tècniques
2 CON_017 Clàusules administratives particulars

El termini de presentació de proposicions acaba el dia 1 de desembre de 2017 a les 14.00 hores.