Indicacions COVID19 durant la preinscripció presencial

- Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona, que és qui podrà accedir al vestíbul del centre; si hi ha acompanyants, hauran d’esperar a l’exterior de l’edifici)

- Cal portar la sol·licitud emplenada des de casa (o si no pot ser, portar el seu propi bolígraf), junt amb tota la documentació necessària, originals i fotocòpies.

- Cal portar mascareta i guants

- No han d’acudir al centre persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquests casos, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació